Hiển thị tất cả 4 kết quả

84 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức
Giá : 22 tỷ
Diện tích: 181m2
84 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức
Giá : 8.5 tỷ
Diện tích: 160m2
84 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức
Giá : 32 tỷ
Diện tích: 400m2
84 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức
Giá : 9.5 tỷ
Diện tích: 168m2