Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

97 đường Trần Não, An Khánh, tp Thủ Đức
Giá : 39 tỷ
Diện tích: 220m2
84 Trường Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức
Giá : 180 tỷ
Diện tích: 400m2
220 Trần Não, An Khánh, Tp Thủ Đức
Giá : 80 tỷ
Diện tích: 300m2
84 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức
Giá : 160m2
Diện tích: 70m2
220 Trần Não, An Khánh, Tp Thủ Đức
Giá : 50 tỷ
Diện tích: 180m2
17 Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức
Giá : 50m2
Diện tích: 169tr/m2
84 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức
Giá : 399tr/m2
Diện tích: 866m2
17 Lương Đình Của, Quận 2
Giá : 164 tỷ
Diện tích: 382m2
23 Trần Não, Quận 2
Giá : 299 tỷ
Diện tích: 865m2
10 Mai Chí Thọ, An Lợi Đông, tp Thủ Đức
Giá : 160tr/m2
Diện tích: 70m2
10 Mai Chí Thọ, An Lợi Đông, tp Thủ Đức
Giá : 10 tỷ
Diện tích: 50m2
84 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức
Giá : 175tr/m2
Diện tích: 50m2